Rotary embléma

Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjprogram

Egyetlen ország sem engedheti meg magának, hogy tehetségei, lehetőségek hiányában, elkallódjanak. Ösztöndíjprogramunk keretében ezért minden évben 5-10 valamilyen téren tehetséges, jó tanulmányi eredményű, de helyzetéből adódóan a tehetségét kibontakoztatni nem képes diákot támogatunk.

Az ösztöndíjra pályázni kell, a pályázatokat klubunk tagjaiból álló választott bizottság bírálja el az előre meghirdetett szempontrendszer alapján. A bírálati szempontok része a tanulmányi eredmény és a valamilyen téren nyújtott kiemelkedő teljesítmény mellett a pályázó családi és társadalmi háttere.